Haechi-Hatch
14/48-HD 2019
The Legends-Zhao Yao
72/55-HD 2019
Kursk-Kursk
HD 2018
Justice Pao-Bao Ching Tin
70/160-HD 1993
Master Ma-Master Ma
46/46-HD 1998
The Goddess-The Goddess
40/40-HD 2009
Wudang Rules-Wu Tang Rules
20/20-HD 2015