Bằng Kiều - Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang, thơ: Phan Vũ) PBN 91

Bằng Kiều - Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang, thơ: Phan Vũ)
Paris By Night 91 - Huế Sàigòn Hà Nội

#thuynga #parisbynight #bangkieu
©2008 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com