Cách làm máy ấp trứng bằng chai nhựa #2

Video này là cách làm máy ấp trứng bằng chai nước. Cho thấy quá trình ấp nở chim cút với một lò ấp tự chế.